neler

URAS Oyun laştırma Platformu neler yapar?

Oyunlaştırma, mevcut herhangi bir durumu, eğlenceli rekabet unsurları ekleyerek ve yeni nesil teknolojileri de kullanarak kurgusal bir yapıya dönüştürme işidir.

DETAIL